OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGI W ZAKRESIE:

  1. PROJEKTOWANIA
  2. SPRAWDZANIA I WERYFIKACJI PROJEKTÓW DROGOWYCH
  3. KOSZTORYSOWANIA W  BUDOWNICTWIE DROGOWYM
  4. DORADZTWA TECHNICZNEGO W ZARESIE INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO 


Wykonujemy, sprawdzamy i weryfikujemy projekty dotyczące:

- dróg krajowych, wojewódzkich,powiatowych oraz gminnych,

- dróg wewnętrznych,

- rond oraz rond turbinowych,

- ciągów pieszo - jezdnych,

- stacji paliw,

- salonów samochodowych,

- zatok autobusowych,

- modernizacji skrzyżowań,

- dróg manewrowych dla obiektów handlowych,

- remontów dróg,

- docelowa organizacja ruchu,

- tymczasowa organizacja ruchu,

- oznakowania poziomego i pionowego,

- dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych,

- osiedli,

- parkingów,

- centra logistyczne i magazynowe,

- zagospodarowania terenu,

- w zakresie inżynierii ruchu drogowego,

- zjazdów indywidualnych,

- zjazdów publicznych,

- wjazdów bramowych,

- odbudowy dróg po robotach kanalizacyjnych